Podnebí

Nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje podnebí na Korsice je vítr. Ten sice často přináší tolik potřebnou vláhu a má tak příznivý vliv na vegetaci, ale je také hlavní příčinou katastrofických lesních požárů. Není proto divu, že každý vítr má své jméno. Nejznámějším je maestrale, v jižní Francii známý jako mistrál. Jihozápadní vítr je nazýván libecciu a přináší déšť pro celou západní část ostrova. Studený a suchý vítr vanoucí z kontinentální Francie nazývají ostrované tramontagne. Livante je východní vítr přinášející vláhu do masivu San Petrone, do oblasti Castagniccia. Jihovýchodní vítr, který je horký a vlhký se nazývá sciloccu a často přináší na Korsiku písek z daleké Sahary. Grecale je vítr vanoucí za severovýchodu a postihuje celé východní pobřeží a punente, který fouká ze západu, ovlivňuje především městečko Bonifacio.


Množství srážek je na ostrově poměrně velké (900 mm), ale počet deštivých dnů je malý (jen 95 dnů měřeno v Ajaccio). Srážky nejsou na ostrově rovnoměrně rozděleny. Rostou směrem z východu na západ, z jihu na sever, od pobřeží do vnitrozemí a přibývají s rostoucí nadmořskou výškou. Nejmenší srážky jsou vždy naměřeny na pobřeží, naopak nejvyšší srážky vykazují horské stanice. Rozdíly v množství srážek jsou ovlivněny také reliéfem a umístěním měřící stanice. Také v průběhu roku jsou srážky nepravidelně rozděleny. Středomořské podnebí podmiňuje dlouhá letní sucha. Minimum srážek je v červenci a v srpnu, kdy spadne jen 10 mm srážek. Maximum srážek je v listopadu a v prosinci (110 mm v Ajaccio, 270 mm na stanici v Popaghja ve středu ostrova). Na ostrově se vyskytují často mlhy. Zvláště v horských oblastech se objevují po celý rok. Jejich existence je velmi důležitá pro horskou květenu, protože jí dodávají tolik potřebnou vláhu zvláště v letních měsících.

Na horách spadne v zimě velké množství sněhu, který na některých místech vůbec neroztaje. Zvláště na severních svazích zůstává sníh nejdéle a tvoří zde důležité zásoby vody, které jsou potom v letních měsících uvolňovány. Mnozí návštěvníci ostrova jsou velmi překvapeni, že v horských oblastech spatří vleky a šlepry. Můžete je vidět například na konci údolí Asco nebo ve středu ostrova u vrcholu Monte Renoso či v Plateau d´Ese. Jsou však využívány především Korsičany.

Průměrná roční teplota se v pobřežních oblastech pohybuje mezi 14,5 – 16,5° C. Nejvyšší průměrné roční teploty byly naměřeny v Bonifacio (15,8° C), Porto Vecchio

(16,5° C) a na Cap Corse (16° C). Zimy jsou na Korsice mírné. Průměr minim nejchladnějšího měsíce je mezi 5 – 8° C. Na pobřeží jsou mrazy výjimečné a léta velmi teplá. S postupující nadmořskou výškou však průměrná roční teplota klesá. Zimní teploty se stávají krutými jakmile překročíme nadmořskou výšku 600 metrů. Průměrné teploty se v horských oblastech blíží nule, ve vyšších nadmořských výškách jsou pak pod bodem mrazu. Celkově jsou nejvyšší teploty ve všech nadmořských výškách zaznamenávány v červenci a srpnu, nejnižší naopak v lednu, vzácněji v únoru a výjimečně v prosinci.

Po zhodnocení všech faktorů se jeví pro Korsiku jako nejvíce charakteristickým nedostatek srážek v letních měsících a středomořské podnebí. Na základě naměřených rozdílů v množství spadlých srážek a naměřených teplot při vzrůstající nadmořské výšce rozeznáváme podle klasifikace Simi tři typy klimatu. Mírné a vlhké mediteránní klima je v nadmořské výšce 0 – 600 m nm, kde průměrné roční teploty se pohybují v rozmezí

14 – 17° C. Horské mediteránní klima najdete v nadmořských výškách 600 – 1200 m nm s průměrnými ročními teplotami mezi 10 – 13° C a nakonec vysokohorské mediteránní klima v nadmořské výšce přesahující 1200 m nm s krutými mrazy, s denním a ročním kolísáním teplot a četnými srážkami, hlavně sněhovými.

Teplota vzduchu podle dlouhodobého měření v letech 1950 – 1990

měsíc

Průměrná měsíční teplota

Roční průměr

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

°C

+ 13,2

+ 13,8

+ 15,1

+ 17,6

+ 20,8

+ 24,6

+ 27,5

+ 27,7

+ 25,4

+ 21,8

+ 17,4

+ 14,5

+ 20

 

Teplota moře podle dlouhodobého měření v letech 1950 – 1990

měsíc

Průměrná měsíční teplota moře

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Porticcio

13

13

13,5

15

19

21

23

24

23

20

17

14

Calvi

13

13

13

14

17

20

24

25

23

21

18

15

 

Počet slunečných dní podle dlouhodobého měření v letech 1950 – 1990

měsíc

Průměrný počet slunečních hodin

Celkem za rok

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

hodin

133

139

191

225

278

316

369

333

265

210

148

124

2731